logo txt1

EС икони

Bulgarian English
 • д-р Андрей Кехайов
  д-р Андрей Кехайов

  Председател на УС

    

 • д-р Георги Андонов
  д-р Георги Андонов

  Член на УС

    

 • д-р Светослав Несторов
  д-р Светослав Несторов

  Член на УС

    

Конференция, София 25-26 март

 • 23 Май 2017
  Проведе се обучение за клъстери на тема: „Роля и влияние на клъстерите – българският и норвежкият опит“, организирано съвместно от Иновации Норвегия и Асоциацията на бизнес клъстерите.

  DSC01378На 19.05.2017 г. се проведе обучение за клъстери на тема: „Роля и влияние на клъстерите – българският и норвежкият опит“, организирано съвместно от Иновации Норвегия и Асоциацията на бизнес клъстерите“. Събитието премина изключително успешно като в него участие взе "Клъстер на здравните региони" и други над 50 клъстерни представители от различни организации от България и Норвегия. 

  През първата част от обучението презентации представиха г-н Олав Бардален – специален съветник на Иновации Норвегия и г-н Мустафа Чаушов – главен експерт на ГД ЕФК към МИ. Те споделиха опит и мнение по темата за ролята на клъстерите в регионалното развитие и индустриалния процес на трансформация в България и Норвегия.
  За резултатите и въздействието на клъстерното взаимодействие говориха г-н Тор Арне Белика – представител на Иновации Норвегия и г-жа Даниела Чонкова в качеството си на представител на Клъстер мехатроника и автоматизаци. Фокусът на техните презентации беше върху иновативните подходи и транснационалното сътрудничество. Двамата презентатори представиха добри практики и работещи решения в клъстерните организации.В заключителната част бяха представени ключовите фактори за успех за клъстерно развитие. В този панел презентации представиха г-н Ейвинд Петершаген – представител на Иновации Норвегия и г-жа Геновева Христова – председател на АБК и БМК. Двамата говориха за ролята на клъстерните лидери като движеща сила на успешните клъстерни организации.

  Коментирайте първи! Прочетена 384 пъти
 • 11 Май 2017
  Югоизточноевропейският медицински форум (ЮЕМФ) ще проведе своя Осми международен медицински конгрес в Атина, Гърция

  athensЮгоизточноевропейският медицински форум (ЮЕМФ) ще проведе своя Осми международен медицински конгрес в Атина, Гърция в периода 7 - 10 септември 2017 г. Конгресът кандидатства за акредитация от европейския акредитационен съвет за непрекъснато обучение по медицина (EACCME).

  Основните теми на Конгреса са „Онкология”, „Кардиология”, „Хирургия” , „Диабет” , „Акушерство и гинекология” и „Разни”. На Конгреса също така ще се състои и кръгла маса на тема „Здравеопазване и финансиране на здравеопазването”

  Всички участници могат да изпращат резюмета на докладите на английски или на руски език за научните сесии. Краен срок за подаване на резюметата е 15 август 2017 г. Изискванията за формат и съдържание на резюметата са публикувани на интернет страницата на Конгреса – www.seemfcongress.zdravenews.eu.

  Официални езици на конгреса ще бъдат : Английски, Гръцки, Руски и Български.
  Таксата за ранна (до 15 юни) регистрация е 120 евро за участниците и 60 евро за придружаващите лица.Таксата за регистрация след 15 юни е 160 евро за участниците и 80 евро за придружаващите лица. Регистрационната такса за студенти е 50 евро.
  Крайният срок за регистрация е 15 Август 2017г.

  Коментирайте първи! Прочетена 545 пъти
 • 27 Мар 2017
  Асоциацията на бизнес клъстерите в България с нов председател и ново ръководство

  klusterНа 23.03.2017 г. Асоциацията на бизнес клъстерите проведе Редовно отчетно-изборно събрание, на което беше представен отчет за дейността и фнансовото състояние на Сдружение АБК за периода 2015-2016 г. и беше избрано ново ръководство – УС и КС на АБК. Участие в работата на ОС на АБК взе представител на Сдружение „ Клъстер на здравните региони”, в качеството му на редовен член на Асоциацията.

  Избраното ново ръководство на АБК е с двугодишен мандат. УС на АБК ще бъде и с нов числен състав - 5 души, в състав: г-н Венцислав Славков – председател на Клъстер мехатроника и автоматизация, г-жа Геновева Христова-Мъри – председател на Български мебелен клъстер, г-жа Илзе Атанасова – председател на Морски клъстер България и г-н Красимир Стоянов – зам. председател на ИКТ Клъстер – Пловдив и г-н Светлин Рангелов, който изпълнява и длъжността изпълнителен директор на АБК.
  Новият УС единодушно избра г-жа Геновева Христова – Мъри за председател на УС.

  ОС на АБК избра г-н Мичо Чипев – изпълнителен директор на Клъстер хоризонтално интегрирани технологии и системи, г-н Людмил Иванов – представител на Клъстер зелен транспорт и г-жа Даниела Чонкова /Фондация Приложни изследвания и комуникации/за членове на Контролния съвет.

  Събранието премина в позитивен тон и добро настроение, с редица конструктивни предложения и коментари и с позитивна нагласа за бъдещото развитие на Асоциацията.

  Коментирайте първи! Прочетена 458 пъти
 • 16 Ян 2017
  ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

  programa klusterНа 13.01.2017г. членове на Сдружение „ Клъстер на здравните региони” взеха участие в организираната от главна дирекция  „ Европейски фондове за конкурентоспособност”  информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България” по ОП "Иновации и конкурентоспособност”
  2014-2020г. 

  Коментирайте първи! Прочетена 464 пъти
 • 25 Апр 2016
  Кръгла маса – дискусия”Реалности и регионални приоритети на здравеопазването в България. Необходимост от инвестиции в нови технологии

  kardjali1На 22-23.04.2015 год. Сдружение "Клъстер на здравните региони"  съвместно с  МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” – гр. Кърджали и под егидата на БАН проведе  кръгла маса - дискусия на тема "Реалности и регионални проблеми на здравеопазването в България и необходимост от инвестиции в нови технологии".   Над  50 души, между които действащи лекари, директори на областна и общински болници взеха участие в откритата дискусия. На събитието присъстваха  областният управител на гр. Кърджали г-н Илиев, кметове , зам. кметове и общински съветници от различни общини, Генералният секретар на Югоизточноевропейския медицински форум –

   д-р Стилянос Антипас от Гърция.

  Срещата беше открита от д-р Андрей Кехайов, председател на Сдружение „Клъстер на здравните региони”. Поздравления към участниците отправиха и доц. Тодор Черкезов, изпълнителен директор на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали, г-н Илиев, областен управител на Кърджали и д-р Стилянос Антипас – Генерален секретар на Югоизточноевропейски медицински форум.

  Доц. Черкезов  - Изпълнителен директор на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали запозна участниците с  условията за развитие на здравния туризъм в област Кърджали.

  Представеният от д-р Атанас Атанасов модел за преструктуриране на регионалната болнична мрежа чрез обединение дейността на областна с общинска болница в регион Шумен  иницира дискусия по едни от най-актуалните въпроси на българското здравеопазване –  способи и начини за оцеляване на общинските болници в процес на реформа на българското здравеопазване.

   Участие в кръглата маса взеха и представители на Иатрополис Медикал Груп(Атина,Гърция), които запознаха участниците с  модерните методи на радиотерапия  - кибернож и томотерапия.

  Коментирайте първи! Прочетена 847 пъти

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter