logo txt1

EС икони

Bulgarian English
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 770
още новини

още новини (23)

Седми международен медицински конгрес на Югоизточноевропейски медицински форум

BatumiПредседателят на УС – д-р Андрей Кехайов и членове на Сдружение”Клъстер на здравните региони”взеха участие в VІІ Конгрес на Югоизточноевропейския Медицински Форум, проведен в периода 7-10.09.2016 год. в Батуми, Грузия. Конгресът е организиран от ЮЕМФ съвместно с Грузинската Медицинска Асоциация и университета в Грузия и акредитиран с 15 кредитни точки от EACCME.
По време на форума над 105 участници от 20 страни представиха своите научни доклади, разработки и резултати от медицински открития и изследвания в различни области на медицината – хирургия, онкология, кардиология, педиатрия, ендокринология и др.
Конгресните дни се допълваха от дискусии по актуални теми за бъдещето на медицинската наука и практика в Югоизточна Европа, за развитието и усъвършенстването на организацията на здравеопазването и за особеностите на здравните политики.
Представеният от Доц. Тодор Черкезов – Директор на МБАЛ „Атанас Дафовски” гр. Кърджали /член на СКЗР/доклад за „ролята на факултета по обществено здраве за формиране на ново поколение здравни политики, мениджъри и експерти” провокира оживена дискусия сред участниците в конгреса.
С награда за принос в развитието на Югоизточноевропейския Медицински Форум бе удостоен директорът на МБАЛ „Шумен” АД /член на СКЗР/– д-р Атанас Атанасов .

Вторник, 13 Септември 2016 Написана от

Нови членове на Сдружение "Клъстер на здравните региони"

МБАЛ"Свети Иван Рилски - Разград" АД, МБАЛ - "Шумен" АД и Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания - гр. Неделино са новите членове на Сдружение "Клъстер на здравните региони" гр. София, приети  на заседание на УС на сдружението през м.10/2016 г.

Понеделник, 10 Октомври 2016 Написана от

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

logoabkНа 08.04.2016 год. Председателят на УС на Сдружение Клъстер на здравните региони и член на УС на АБК– Д-р Андрей Кехайов ще вземе участие в ОС на АБК.
Дневният ред на редовното Общо събрание включва приемане на годишния отчет за дейността и финансовия отчет на АБК за 2015 год. Членовете на АБК ще обсъдят и предложения от Изпълнителния директор на АБК план за дейността на УС и бюджета на асоциацията за 2016 г.

Петък, 08 Април 2016 Написана от

ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

DSC00738На 16 февруари 2016 г., в офиса на Сдружение "Клъстер на здравните региони, Асоциацията на бизнес клъстерите в България проведе редовно заседание на Управителния си съвет. На заседанието се обсъдиха текущи въпроси, свързани с дейността на асоциацията.

Четвъртък, 18 Февруари 2016 Написана от

Кръгла маса на „Клъстер на здравните региони“ в Плевен

 

13.06.2015

Кръгли маса с тема „Състояние на българското здравеопазване и роля на клъстерите“ се проведе в Плевен, организирана от Сдружение „Клъстер на здравните региони“.

Неделя, 14 Юни 2015 Написана от

Кръгла маса на „Клъстер на здравните региони“ във Варна

Varna-1

14.06.2015

Кръгла маса на тема „Състояние на българското здравеопазване и роля на клъстерите“ се проведе на 13 юни в курорта „златни пясъци“ край Варна, организирана от Сдружение „Клъстер на здравните региони“.

Понеделник, 15 Юни 2015 Написана от

Шестият конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум ще е през септември

odessa-panorama

04.06.2015

Шестият международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум (SEEMF) ще се проведе в Одеса, Украйна в периода от 9 - 13 септември 2015 г., съобщиха организаторите.

Четвъртък, 04 Юни 2015 Написана от

Клъстер за полупланинско и планинско земеделие проведе работна среща

27.05.2015

Работна среща на Сдружение „Клъстер за полупланинско и планинско земеделие –региони“ се проведе на 26 май в град Ихтиман.

В срещата взеха участие Лилия Айнаджийска – член на ръководството на клъстера, Николай Николов – заместник-областен управител на Софийска област, Тони Кацаров – зам.-кмет на община Ихтиман и член на Сдружението, Петър Николов - председател на УС на Българската Асоциация за растителна защита и Румен Христов – управител на клъстерната фирма „Сънсервиз“ ЕООД. Присъстваха бивши и настоящи общински съветници, представители на бизнеса - членове на клъстера, лекари и други, както и представител на Сдружение „Клъстер на здравните региони“.

Четвъртък, 28 Май 2015 Написана от

Среща на Борда на Югоизточноевропейския медицински форум (+ програмата на форума!)

kazakhstan-conference

Среща на Борда на Югоизточноевропейския медицински форум (ЮИЕМФ) ще се проведе на 12 и 13 май 2015 г. в гр. Алмати, Казахстан.

Четвъртък, 02 Април 2015 Написана от

Парламентарен поздравителен адрес до Клъстера за международната конференция в София

daniela-daritkova

31.03.2015

Сдружение ”Клъстер на здравните региони” с председател д-р Андрей Кехайов получи поздравителен адрес от д-р Даниела Дариткова, председател на Комисия по здравеопазването.

Вторник, 31 Март 2015 Написана от
Страница 1 от 2

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter