logo txt1

EС икони

Bulgarian English
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 770
още новини

още новини (26)

Доц.д-р Андрей Кехайов официален гост и наблюдаващ 209 – та Сесия на Съвета на Световната Медицинска Асоциация, Рига, Латвия, 26 -29 април 2018 г.

Дата:Четвъртък, 26.04.2018

-11

По лична покана на Главния Секретар на Световната Медицинска Асоциация – Д-р Отмар Клойбер, Доц. Д-р Андрей Кехайов – Президент на Югоизточно- Европейския Медицински Форум  е българският участник в редовната 209 –та Сесия на Съвета на Световната Медицинска Асоциация, която се открива на 26.04.2018 г. в Рига, Латвия.

Дневният ред на сесията включва пленарни заседания на Съвета на СМА и работни срещи на Комитета по финанси и планиране, Комитета по социално-медицински въпроси и Комитета по медицинска етика. Всеки един от Комитетите ще представи доклад за извършените дейности през 2017 година. През първия ден на Сесията, Комитета по Финанси и планиране представи финансовият отчет на СМА за 2017г. и подложиха на гласуване датите и градовете, в които ще бъдат проведени 72та Генерална Асамблея през Октомври 2021 г. и 218та и 221та Сесия на Съвета на СМА съответно през април 2021г. и април 2022г.,,Миграцията в здравеопазването“, ,,Здравето и Околната среда“ са още няколко от темите засегнати през първия ден. Представители на Израелската медицинска Асоциация засегнаха въпроса за нуждата от установяване на регулация относно Медицинския Туризъм в световен мащаб и представиха предложението си, което бе прието от делегатите. ,,Равенството между половете в медицината“ се превърна в заглавие на изявление на СМА, което ще бъде направено обществено достояние след края на сесията. През следващите заседания ще бъдат обсъдени въпроси свързани с професионалната автономия на лекарската професия и самоуправлението на лекарите, медицинската етика и морал на медицинската професия, както и причините водещи до терапевтичен аборт.

В рамките на събитието Доц. Андрей Кехайов ще проведе двустранни срещи с ръководството на Световната Медицинска Асоциация в лицето на Президента – д-р Йококура и Главният Секретар – Д-р Отмар Клойбер, с Президента на Постоянния Комитет на Европейските лекари – Д-р Жак де Халер, с представители на Европейския Форум на Медицинските Асоциации и с участващите в заседанието ръководители и членове на медицинските асоциации от Европа, САЩ, Русия, Китай и др.

Четвъртък, 26 Април 2018 Написана от

Участие на Председателя на УС на Сдружение "Клъстер на Здравните Региони" и Президент на Югоизточно Европейския Медицински Форум във Втората SiESPA среща – Република Сръбска, Босна и Херцеговина

СнимкаАКБаняВручица 1В периода 19 – 22 април 2018г. Председателят на УС на Клъстер на Здравните Региони и  Президент на Югоизточно Европейския Медицински Форум Доц. Д-р Андрей Кехайов ще вземе участие във Втората SiESPAсреща, която ще се проведе под патронажа на Правителството на Република Сръбска, Босна и Херцеговина, в Здравно-туристически център „Баня Вручица”, община Теслич, Република Сръбска, Босна и Херцеговина.

Целта на събитието е укрепване на секторното сътрудничество и обмяната на опит в регионален план, идентифициране на тенденциите на пазара на здравни, рекреационни и рехабилитационни услуги, насърчаване разработването на комплексни туристически продукти за отдих, лечение и възстановяване, както и дефиниране ролята на ключовите субекти в този процес.

В рамките на срещата Доц. Д-р Андрей Кехайов ще представи структурата на  Югоизточно Европейски Медицински Форум и дейността, която организацията развива с цел засилване на партньорството и диалога между представителите на медицинската професия от тази част на европейския континент и начина, по който тя допринася за продължаващото медицинско образование посредством организирането на ежегодни международни медицински конгреси. Акцент в презентацията ще бъде предстоящият Девети Международен Медицински Конгрес на Югоизточно Европейския Медицински Форум, който се организира в периода 06-09 септември 2018 г. в ЗТЦ Баня Вручица съвместно с Дружеството на лекарите от Република Сръбска, Босна и Херцеговина и подкрепата на Министерство на здравеопазването и социалното благосъстояние на Република Сръбска, Босна и Херцеговина, провеждането на официални срещи на делегати и членове на ръководството на  ЮЕМФ с представителите на местните власти в рамките на събитието, както и участието на Министъра на здравеопазването и социалното благосъстояние на Република Сръбска – Д-р Драган Богданич с лекция в научната програма.

Доц.Д-р Кехайов ще проведе работни срещи с ръководството на Дружеството на лекарите от Република Сръбска, представители на органите на държавна власт на Република Сръбска и с Камарата на лекарите на Федерация Босна и Херцеговина и Сърбия. В насрочената среща с Министъра на здравеопазването и социалното благосъстояние на Република Сръбска участие ще вземат и други членове на правителството. Ще се обсъждат въпроси, свързани със съвместно изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, взаимен обмен (специализации – краткосрочни и дългосрочни) на лекари-специалисти и представители на медицинската академична общност от двете страни, с особен фокус върху младите лекари и лекарите-специализанти. 

Петък, 20 Април 2018 Написана от

Седми международен медицински конгрес на Югоизточноевропейски медицински форум

BatumiПредседателят на УС – д-р Андрей Кехайов и членове на Сдружение”Клъстер на здравните региони”взеха участие в VІІ Конгрес на Югоизточноевропейския Медицински Форум, проведен в периода 7-10.09.2016 год. в Батуми, Грузия. Конгресът е организиран от ЮЕМФ съвместно с Грузинската Медицинска Асоциация и университета в Грузия и акредитиран с 15 кредитни точки от EACCME.
По време на форума над 105 участници от 20 страни представиха своите научни доклади, разработки и резултати от медицински открития и изследвания в различни области на медицината – хирургия, онкология, кардиология, педиатрия, ендокринология и др.
Конгресните дни се допълваха от дискусии по актуални теми за бъдещето на медицинската наука и практика в Югоизточна Европа, за развитието и усъвършенстването на организацията на здравеопазването и за особеностите на здравните политики.
Представеният от Доц. Тодор Черкезов – Директор на МБАЛ „Атанас Дафовски” гр. Кърджали /член на СКЗР/доклад за „ролята на факултета по обществено здраве за формиране на ново поколение здравни политики, мениджъри и експерти” провокира оживена дискусия сред участниците в конгреса.
С награда за принос в развитието на Югоизточноевропейския Медицински Форум бе удостоен директорът на МБАЛ „Шумен” АД /член на СКЗР/– д-р Атанас Атанасов .

Вторник, 13 Септември 2016 Написана от

Нови членове на Сдружение "Клъстер на здравните региони"

МБАЛ"Свети Иван Рилски - Разград" АД, МБАЛ - "Шумен" АД и Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания - гр. Неделино са новите членове на Сдружение "Клъстер на здравните региони" гр. София, приети  на заседание на УС на сдружението през м.10/2016 г.

Понеделник, 10 Октомври 2016 Написана от

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

logoabkНа 08.04.2016 год. Председателят на УС на Сдружение Клъстер на здравните региони и член на УС на АБК– Д-р Андрей Кехайов ще вземе участие в ОС на АБК.
Дневният ред на редовното Общо събрание включва приемане на годишния отчет за дейността и финансовия отчет на АБК за 2015 год. Членовете на АБК ще обсъдят и предложения от Изпълнителния директор на АБК план за дейността на УС и бюджета на асоциацията за 2016 г.

Петък, 08 Април 2016 Написана от

ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

DSC00738На 16 февруари 2016 г., в офиса на Сдружение "Клъстер на здравните региони, Асоциацията на бизнес клъстерите в България проведе редовно заседание на Управителния си съвет. На заседанието се обсъдиха текущи въпроси, свързани с дейността на асоциацията.

Четвъртък, 18 Февруари 2016 Написана от

Кръгла маса на „Клъстер на здравните региони“ в Плевен

 

13.06.2015

Кръгли маса с тема „Състояние на българското здравеопазване и роля на клъстерите“ се проведе в Плевен, организирана от Сдружение „Клъстер на здравните региони“.

Неделя, 14 Юни 2015 Написана от

Кръгла маса на „Клъстер на здравните региони“ във Варна

Varna-1

14.06.2015

Кръгла маса на тема „Състояние на българското здравеопазване и роля на клъстерите“ се проведе на 13 юни в курорта „златни пясъци“ край Варна, организирана от Сдружение „Клъстер на здравните региони“.

Понеделник, 15 Юни 2015 Написана от

Шестият конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум ще е през септември

odessa-panorama

04.06.2015

Шестият международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум (SEEMF) ще се проведе в Одеса, Украйна в периода от 9 - 13 септември 2015 г., съобщиха организаторите.

Четвъртък, 04 Юни 2015 Написана от
Страница 1 от 2

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter