logo txt1

EС икони

Bulgarian English

Сдружение “Клъстер на здравните региони” на работно посещение в Бавария

Bavaria-IMG 0030

24.02.2015

Членове на Сдружение “Клъстер на здравните региони”, водени от председателя д-р Андрей Кехайов бяха на работно посещение в германската провинция Бавария и проведоха срещи с представители на едни от най-големите здравни клъстери и местни здравни организации.

Срещите бяха организирани благодарение на любезното съдействие на г-жа Антоанета Байчева, Генерален консул на България в Мюнхен, която прие д-р Андрей Кехайов и членовете на Сдружение” Клъстер на здравните региони” в Генералното консулство на Република България в баварската столица. На чаша чай г-жа Байчева разговаря с д-р Кехайов и членовете, като прояви интерес към работата и целите на Клъстера. На срещата бяха дискутирани още теми, свързани с българското здравеопазване, както и проблеми на българската общност в Бавария, които г-жа Байчева разрешава в своето ежедневие като Генерален консул.

Посещението в Германия продължи със среща в сградата, в която се помещава един от най-големите здравни клъстери „Медикал Вали” в град Ерланген, занимаващ се с разработване на нови стандарти в световен мащаб в областта на медицинските технологии, телемедицината и медицинските изделия.

Членовете на Сдружение „Клъстер на здравните региони” бяха посрещнати от г-жа Дороти Киц, ръководител на проекта, която направи презентация на клъстера.От своя страна д-р Андрей Кехайов говори за работата, целите и задачите на Сдружението. Срещата завърши с отворена дискусия. Bavaria-IMG 0017

Важна част от програмата на Сдружението бяха и поредицата от срещи, осъществени със съдействието на проф.д-р Робърт Герл, който е директор на „Интернешънъл Хелт Организейшън” – Бавария. Проф. Герл представи асоциацията, която оглавява, и се запозна с дейността на Сдружение ”Клъстер на здравните региони”, след което беше направено посещение на изложение “Свободно време и туризъм”. Изложението е с международно участие и се провежда ежегодно, като предлага иновации в технологиите, балнеологията и СПА туризма.

Председателят д-р Андрей Кехайов и членовете на Клъстера реализираха посещение и на „Травма Център” в гр.Мурнау, близо до гр. Гармиш-Партенкирхен. Делегацията, придружавана от Катрин Бауер, директор на „Травма Клиник”, се запозна с условията за здравно обслужване, организацията на работа и оказване на спешна помощ. Осигурен бе достъп до операционни зали, микробиологична лаборатория и медицинска апаратура в Клиниката.

Финален акцент в програмата на Сдружение “Клъстер на здравните региони” беше посещението на Баварски здравен регион Гармиш-Партенкирхен, известен с минералните си бани и лечебен климат. Членовете на Клъстера бяха приети лично от кмета на населеното място, който разказа за планинското селище, здравните заведения, както и за екипите от експерти, които са разработили новаторска концепция за подобряване здравето на посетителите.

Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 10:02

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter