logo txt1

EС икони

Bulgarian English

„Клъстер на здравните региони” на среща с директора на интернационалната здравна асоциация в Бавария

Bavaria-IMG 0092

26.02.2015

Председателят на Сдружение ”Клъстер на здравните региони” д-р Андрей Кехайов и членове на клъстерната организацията се срещнаха в Бавария с проф. д-р Робърт Герл, който е изпълнителен директор на Bavaria-International Health Association. Срещата бе част от програмата на Клъстера за създаване на транснационални връзки и установяване на сътрудничество с други клъстерни организации в Германия.

По време на срещата проф. д-р Герл разказа за идеите на самата асоциация, както и за системата на здравеопазване в Бавария. Сред приоритетите на баварската асоциация са квалификационните обмени в областта на здравеопазването, международни проекти и сътрудничество.

За изпълнението на тези приоритетни направления са създадени 9 комитета в областта на медицински туризъм, което включва качество, логистика и услуги, юридически аспекти и форми на плащания. С висококвалифицирани кадри се покрива звеното на лекари и медицински сестри, включително и други медицински професии, каза д-р Герл.

В областта на международните проекти и сътрудничество интернационалната асоциация покрива всички проекти, касаещи болниците и основната идея на сътрудничеството в областта на здравеопазването и мениджмънта е изграждане на здраво тяло и грижа за здравето.

В разговор с представителите на Сдружение „Клъстер на здравните региони” д-р Робърт Герл поднесе кратка фактология за системата на здравеопазване в Бавария. Той разказа, че на територията на Бавария има 400 болници и 300 институции за профилактика и рехабилитация. Основната насоченост на медицината се покрива от баварската организация с мотото „Бавария – един бъдещ щаб на здравето”.Bavaria-IMG 0104

В областта на медицинският туризъм и санаториалното лечение д-р Герл каза, че броят на пациентите в Бавария достига до 1200 годишно, около 20 000 са пациентите от други региони на Германия. Като цяло баварските болници обслужват около 100 000 пациенти от цял свят.

В областта на здравеопазването са ангажирани около 800 000 души и 50 на брой са СПА селищата на територията на Бавария, каза още д-р Герл по време на срещата си с представителите на Сдружение „Клъстер на здравните региони”.

Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 10:01

Оставете коментар

Сайтът е разработен по проект „Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони““, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 003 – 2.4.02 – 0075 – C0001/26.09.2013 г, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Клъстер на здравните региони и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter